In Somni

Mèdiamedia.html
Agendaagenda.html
Fitxafitxa.html
Home
Contactecontacte.html

Un experiment impactant i atractiu en què col·laboren dos móns artístics llunyans per crear una proposta fantàstica: la Cobla Sant Jordi amb la companyia de dansa urbana Kulbik Dance i el Dj Mario Nieto, que hi suma la música electrònica al projecte.

In Somni se serveix de l’imaginari oníric per tal de recrear tot un univers visual i sonor al voltant de la música electrònica i el so de la cobla en una posada en escena dinàmica i versàtil. Dj Mario Nieto, la Cobla Sant Jordi i Kulbik Dance troben un espai comú per a les seves diverses disciplines artístiques: l’espectador se sentirà immers en el món dels somnis, on fins allò més inversemblant encaixa perfectament.

———-

Un experimento impactante y atractivo en el que colaboran dos mundos artísticos lejanos para crear una propuesta fantástica: la Cobla Sant Jordi con la compañía de danza urbana Kulbik Dance y el dj Mario Nieto, que suma la música electrónica al proyecto.

In Somni se sirve del imaginario onírico para recrear todo un universo visual y sonoro alrededor de la música electrónica y el sonido de la cobla en una puesta en escena dinámica y versátil. Dj Mario Nieto, la Cobla Sant Jordi y Kulbik Dance encuentran un espacio común para sus diversas disciplinas artísticas: el espectador se sentirá inmerso en el mundo de los sueños, donde incluso lo más inverosímil encaja perfectamente.

———-

A compelling and attractive experiment where two very different artistic worlds are bought together to create a fantastic show: the Cobla Sant Jordi music ensemble alongside the urban dance company Kulbik Dance, and DJ Mario Nieto, who adds the electronic music to the project.

In Somni is a dynamic, versatile stage production that draws on the imagery of dreams to recreate a visual and sound universe around electronic music and the sound of the Cobla. Mario Nieto, the Cobla Sant Jordi and Kulbik Dance find common ground to combine their artistic styles: the audience is immersed in a world of dreams where even the most implausible things fit in perfectly.